Úradná tabuľa - Obec Zvončín 

Pozvánka na verejené prac. stretnutie OZ 27.05.2019

Pozývame občanov na verejné pracovné stretnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 27.05.2019 o 18.30 hod (t. j. pondelok) v zasadačke OcÚ. (Tento príspevok platí do 28.05.2019 14:34)