Popis služby: Mesto a obec vydáva voličské (hlasovacie) preukazy pre občanov, ktorí sa chcú zúčastniť volieb/referenda mimo adresy ich trvalého bydliska. Služba sa poskytuje v prípadoch volieb do NR SR, volieb prezidenta SR, volieb do Európskeho parlamentu a referenda, v zmysle platnej legislatívy. Pred voľbami vydáva Ministerstvo vnútra SR usmernenia ku konaniu volieb, ktoré bývajú spravidla dostupné na internetovej stránke MV SR: http://www.minv.sk

Komu je služba určená: Občan
 
Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu vydávania voličských/hlasovacích preukazov pre občanov.
 
Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí žiadosť pre vydanie voličského/hlasovacieho preukazu.
 
Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.
 
Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno
 
Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie
 
Je služba spoplatňovaná: Nie

 


Dátum zverejnenia: 25.10.2016

Dátum poslednej zmeny: 03.11.2016

Žiadosť o vydanie voličského preukazu

Legislatíva

Zákonná lehota

7 dní (Nemôže byť prerušená)

O voličský preukaz je možné požiadať do 7 dní pred konaním príslušných volieb

Poplatky

Služba nie je spoplatnená.

Kompetencie

Životné situácie