Informácie, ktorých zverejnenie vyžaduje osobitný predpis, zákon o slobodnom prístupe k informáciám sú vrámci služby zverejňované aby poskytli občanovi čo možno najobsiahlejšiu informáciu. Zverejňujú sa informácie podľa požiadaviek manažmentu a zastupiteľstva mesta a obce. Ak sú informácie aktuálne a majú platnosti na konkrétny časový úsek alebo prinášajú zmeny a novinky, mestské časti a mesto tieto informácie publikujú na titulných stranách svojich webových sídiel.  

 


Dátum zverejnenia: 25.10.2016

Dátum poslednej zmeny: 03.11.2016

Zobraziť aktuálne informácie (Správy)

Legislatíva

  • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
  • Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciál

Poplatky

Služba nie je spoplatnená